OM OSS


VELKOMMEN TIL BETEL!

Betel Lofoten er Nord-Norges største pinsemenighet, og er et fellesskap bestående av mennesker i alle livets faser. 
Mye av vår virksomhet foregår ut fra vårt lokale i Leknes, midt i Lofoten. 
Det er stor aktivitet i lokalet, som rommer aktiviteter for barn, unge og eldre. 
Vi har også en rekke småfellesskap eller såkalte cellegrupper i Betel, og vi ønsker at alle skal finne seg til rette i et småfellesskap. 
Ta kontakt med RUT KROGTOFT KLEVSTAD for mer informasjon om småfellesskapene.
Pinsebeveglsens trosgrunnlag finner du her: 
http://www.pinsebevegelsen.no/pinsebevegelsen/trosgrunnlag.html

VÅR VISJON ER:

Mennesker forvandlet til trofaste etterfølgere av Jesus Kristus. 
Ut i fra visjonen har vi noen verdier vi ønsker skal prege menighetens kultur
INVITERE
INKLUDERE
IINVOLVERE
INVESTERE


Besøksadresse
Myrstien 13
8370 Leknes


Postadresse
Postb. 396
8376 Leknes

Kontaktpersoner

Roger Larsen
Eldste/ Adm. leder
Mobil 908 21 110

Karl Erik Nystad
Eldste
Mobil:  992 84496

Villy Angelsen
Eldste
Mobil: 975 49602

Rut Krogtoft
Eldste
Mobil: 411 05335

Aud Karin Larsen
Utleie av lokaler
Mobil 906 42335