VI BYGGER

Vi bygger menighet.


Vi bygger menighet fordi vi ønsker å se:

Mennesker forvandlet til trofaste etterfølgere av Jesus Kristus

Vi ønsker å være en menighet som:
inviterer
inkluderer
investerer
involverer

For å nå vårt ønske om å nå ut til hele Lofoten med evangeliet må vi ha et hensiktsmessig bygg som kan romme aktiviteter både for barn, unge, voksne og eldre. Bygget er et middel for å nå vårt mål, og menigheten har derfor bestemt seg for å bygge ut dagens lokale.

Fremdriftsplan for prosjektet vil være slik:

Vedtak i menighetsmøte      jan.17

Byggesak (søknad)                   jan.17

Anbud (totalentreprise)     Ikke fastsatt

Byggestart                              Ikke fastsatt

Prosjektet har en kostnadsramme på kr. 12.000.000,- og tenkes finansiert slik:

Egenkapital kr. 3.000.000.- (innsamles nå 1.500.000.-)
Tilskudd        kr. 1.000.000.-
Lån                  kr. 8.000.000,-

Utbyggingen vil føre til at møtesal og kafé blir på samme plan. Samtidig vil hele etasjen bli svært fleksibel. Både foaje, kafé og møtesal kan ved hjelp av skyvedører gjøres om til et felles areal, med sitteplass til ca 350 mennesker. I den nye møtesalen vil det bli plass til 170 mennesker.
Det vil bli en del ombygninger av eksisterende bygg, men dette kan gjøres etter at utbyggingen er fullført og på den måten slipper noe aktivitet å opphøre selv om utbygging pågår. Etter utbygging får man et fremtidsrettet bygg med plass til mange aktiviteter samtidig.
For å realisere utbyggingen trenger vi å samle inn 1.500.000,- kr. i tillegg til annen egenkapital. Vi er kommet godt i gang med dette, men vi er ikke i mål enda. Byggestart vil skje når egenkapitalen er på plass forhåpentligvis i 2017.

Klikker du på linken nedenfor kan du gi en gave til prosjektet, og du kan samtidig se hvor mye som er samlet inn.
KONTONUMMER FOR GAVE TIL PROSJEKTET: 4589.17.23230

Gi en gave til prosjektet her!


Hovedplan

Utsikt fra ny scene og inn imot gammel møtesal

Fasade sett fra Leknes

Oversiktsbilde hovedetasje

Underetasje

Oversiktsbilde

Fasade sett fra nord